Amano Hyo(LB2)

Aus Hardedge Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
{{{name}}}
({{{jname}}})
LB2 Amano.jpg

Gameplay

Normals

 • 2A:
 • 4A:
 • 5A:
 • j.A:
 • 2B:
 • 4B:
 • 5B:
 • 6B:
 • j.B:
 • 2C:
 • 3C:
 • 5C:
 • 6C:
 • j.C:
 • 6[6]A/B:
 • 6[6]3C:
 • 6[6]C:

Special Moves

 • Keima no Taka: 623C:
 • Fusha: 214A:
 • Suzume Sashi: 616A/B: Super Cancel
 • Shougi Doushi: 33C:
 • Ibisha Anaguma: Mash A:
 • Anaguma no Fundoshi Nugi: 236B:
 • Choujouhatsu: 236Start:
 • Hisshi: 63214B(B halten für Delay, D drücken zum Canceln):
 • Takabisha: 63214C:

Desperation Moves

 • Banjo Kono Itte "Tokin": 63214x2+AB(AB halten für Delay):

Super Desperation Moves(Power/EX Mode Only)

 • Banjo Kono Itte A "Hisha"/B "Kaku": 63214x2+A/B:

Super Chain Combo(Speed/EX Mode Only)

 • A,B,C,A,B,C,A,B, 236C:
 • A,B,C,A,B,C,C, 236B:
 • A,B,C,2C,2C,6BC:
 • A,B,C,2C,5BC, 236B:

Mode Select

Combos

Mixup

Externe Links

Navigation

Hauptartikel
Awakened Kaede(LB2) Minakata Moriya(LB2)
Yuki(LB2) Setsuna(LB2)
Ichijo Akari(LB2) Kanzaki Juzoh(LB2)
Amano Hyo(LB2) Takane Hibiki(LB2)
Washizuka Keiichirio(LB2) Sanada Kojiroh(LB2)
Genbu no Okina(LB2) Mukuro(LB2)
Lee Rekka(LB2) Zantetsu(LB2)
Kagami Shinnosuke(LB2) Naoe Shigen(LB2)